COVID-19

Laatst bijgewerkt 30 juni 2021

Huidige Maatregelen

Corona maatregelen in voege vanaf 25 juni 2021

Wegens de Corona-maatregelen neemt ook Bindus voorzorgen. Op deze pagina verzamelen we informatie over de coronacrisis voor de culturele sector en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn.

Vanaf 25 juni 2021 werd de verplichting tot thuiswerk weer afgeschaft. Onze medewerkers zullen dus op geregelde tijden weer aanwezig zijn op kantoor en kunnen jullie weer ter plaatse verder helpen. Om een optimale werking te garanderen vragen wij wel nog steeds om een afspraak te maken bij uw ondersteuningscoach vooraleer langs te komen.

Welke maatregelen zijn er nog in voege sinds 25 juni:

 • Voor groepsactiviteiten: Dit zijn activiteiten, vaak voor een beperkte groep, waaraan mensen deelnemen. Voorbeelden zijn workshops, repetities, bestuursvergaderingen, zomerfeesten…
  • Maximaal 100 personen binnen en buiten, exclusief begeleiders
  • Mondmaskers zijn over het algemeen verplicht, zowel binnen als buiten, tenzij dat de aard van de activiteit dit niet toelaat zoals bijvoorbeeld bij sporten en eten/drinken het geval is.
  • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en een draaiboek.
  • Social distancing van 1,5m is nog steeds verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
  • Voor eten en drinken volg je het horecaprotocol, dus bediening aan tafel met mondmaskers, tafels van maximum 8 personen (excl kinderen -13 jaar) en verplichte CO2-meter binnen.
  • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch
 • Er mogen opnieuw activiteiten met meerdaagse overnachtingen georganiseerd worden.
 • Voor evenementen: Dit zijn activiteiten waarbij er een publiek aanwezig is, voorbeelden zijn concerten, lezingen, festivals…
  • Buiten: 2500 mensen publiek (dus zonder artiesten, begeleiders etc. bijgerekend)
  • Binnen 2000 mensen publiek (dus zonder artiesten, begeleiders etc. bijgerekend) of max 100% van de CIRM-capaciteit
  • Bij het organiseren van evenementen gelden ook enkele (administratieve) verplichtingen:
   • Voor ieder evenement met meer dan 100 mensen (binnen) of 200 mensen buiten
   • moet toelating gevraagd worden aan de lokale overheid
   • De uitbater van de zaal moet een CIRM-goedkeuring
   • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 1u. Om 1u moet het evenement dus afgelopen zijn
   • Elk evenementmoet ‘GO’ krijgen van de CERM-tool, via: covideventriskmodel.be. Via deze tool kan je ook meteen een zicht krijgen op de zaken die je in orde moet brengen om een corona-proof evenement te organiseren.
   • Voor evenementen met minder dan 100 mensen binnen of 200 mensen buiten is een CIRM-goedkeuring van de infrastructuur niet noodzakelijk. Zonder CIRM-goedkeuring moet publiek wel op elk moment 1,5m afstand houden.
 • Telewerk is niet langer verplicht
 • Voor activiteiten met kinderen en jongeren zal er deze zomer gewerkt worden met contactbubbels van 100 à 200 kinderen, begeleiders horen hier niet bij. Binnen deze bubbels mogen activiteiten georganiseerd worden, ook op verplaatsing.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u graag door naar volgende documenten:

 • Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan.
 • Onze partner Socius en De Federatie hebben ook een coronagids opgesteld met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Hiermee kan jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten hernemen.
 • Voor meer informatie over jeugdwerk, verwijzen wij u graag door naar de website van de Ambrassade

Voor meer gerichte informatie over de coronamaatregelen voor uw activiteiten kan u natuurlijk ook altijd terecht bij onze ondersteuningscoaches: