COVID-19

Laatst bijgewerkt 3 december 2021

Huidige Maatregelen

Corona maatregelen in voege vanaf 03 december 2021

Wegens de corona-maatregelen neemt ook Bindus de voorzorgen. Op deze pagina verzamelen we informatie over de coronamaatregelen binnen de sociale en culturele sector en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn.

We moeten sinds 19 november ook weer zo veel mogelijk thuiswerken. Onze medewerkers zullen wel nog steeds op geregelde tijden aanwezig zijn op kantoor om jullie ter plaatse verder te helpen. Daarnaast gelden sinds 03/12 nog een heel aantal nieuwe maatregelen, wij somden ze voor jullie op.

De volgende maatregelen zijn sinds 03/12 in voege: 

 1. Werk
  Telewerken is opnieuw verplicht voor functies die zich hiertoe verlenen. Tot en met 19 december is er een terugkomdag waarop er op kantoor gewerkt mag worden. Vanaf 20 december zijn er 2 terugkomdagen per week. 
 1. Voor private bijeenkomsten
  = een bijeenkomst waarbij een organisator voor de start van de bijeenkomst via een individuele uitnodiging de toegang verleent aan de activiteit/het evenement. Je kan hier dus enkel aan deelnemen indien je uitgenodigd bent, deze bijeenkomsten zijn niet open voor het grote publiek.
  • Private bijeenkomsten en feesten binnen (vb: repetities voor culturele activiteiten, bestuursvergaderingen, recepties…) mogen NIET doorgaan tot en met 19/12
  • Private bijeenkomsten en feesten buiten zijn wel toegelaten
  • Huwelijken en begrafenissen kunnen wel doorgaan
 1. Vormingen, opleidingen en workshops
  workshop = een cursus waarin vaak in groepen aan bepaalde opdrachten wordt gewerkt. Deze opdrachten vertalen theorie naar de praktijk.
  vorming = een bijeenkomst waarbij een of meerdere mensen worden opgeleid in een bepaald thema. Dit kan een aantal uur duren maar soms ook een dag.
  • Vormingen, opleidingen en workshops kunnen wel doorgaan, dit wordt beschouwd als een dienst van een vereniging aan consumenten.
  • Veiligheidsregels moeten nageleefd worden: aandacht voor hygiëne, goede verluchting, deelnemers informeren…
 1. Horeca en nachtleven
  • Mondmaskerplicht is uitgebreid naar de leeftijd van 6 jaar.
  • Aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6 (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte. Enkel zitplaatsen aan tafels zijn toegelaten.
  • Openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23uur.
  • Discotheken en dancings sluiten.
 1. Publieke evenementen
  = gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis… De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en iedereen is er welkom.

Publieke evenementen binnen

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • een maximum van 200 bezoekers
  • zittend
  • met mondmasker vanaf 6 jaar
  • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

  • Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.
  • Vanaf 100 personen is het Covid Safe Ticket en voorafgaande toelating van lokaal bestuur verplicht.
  • Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.
 1. Jeugdwerking
  • Stopzetten van meerdaagse activiteiten met overnachtingen. 
  • Aanbeveling om activiteiten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. 
  • Voor binnenactiviteiten gelden de volgende regels:
  • Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar tenzij onmogelijk wegens de aard van de activiteit. 
  • De groep wordt beperkt tot 50 personen (excl. begeleiding). 
  • In elke binnenruimte kan slechts 1 groep (max 50p) tegelijk activiteiten doen. 
  • Er wordt extra ingezet op ventilatie en verluchting van de ruimte. 
  • Er wordt met gezond verstand gekeken naar de grootte van de ruimte en het aantal deelnemers dat in een ruimte samenkomt. 
  • Houd in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand. 
  • Er wordt over het algemeen gevraagd om intens fysiek contact te vermijden
  • Tijdens activiteiten buiten hoef je geen mondmasker te dragen

Nog enkele algemene opmerkingen:

  • Gebruik je gezond verstand: als je een evenement niet veilig kan laten doorgaan, annuleer je het best
  • Dit zijn de federale maatregelen. Het is mogelijk dat de lokale overheid (stadsbestuur…) of de uitbater van een locatie nog extra maatregelen oplegt, kijk deze dus zeker na.
  • Het is ook mogelijk dat de uitbater van de locatie waar je activiteit/evenement plaatsvindt apart beslist om uw evenement niet te laten doorgaan, ook hier dient u dus rekening mee te houden.
  • Sporttrainingen mogen nog steeds doorgaan.
  • Voor activiteiten met kwetsbare groepen geldt er volgende uitzondering: activiteiten in georganiseerd verband binnen mogen worden georganiseerd wanneer deze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.
  • Oudersdie moeilijkheden ondervinden om hun kinderen op te vangen tijdens de week van 20 december (de extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs) zullen bij de RVA een aanvraag kunnen indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. 

Voor meer gerichte informatie over de coronamaatregelen voor uw activiteiten kan u natuurlijk ook altijd terecht bij onze ondersteuningscoach:

Fien Van der Hoeven
fien.vanderhoeven@bindusvzw.be
+32 471 735 351