Hoe gaan wij tewerk?

Wij bouwen en ondersteunen sociaal-culturele praktijken met een hoog participatie-gehalte. Hiermee proberen we systemen van ongelijkheid op te sporen en te ontmantelen. Dan gaat het over alle scheefgetrokken machtsverhouding op basis van identiteitskenmerken als gender, klasse, etniciteit… kortom, het kruispunt aan kwetsbaarheden waarop velen in onze samenleving zich bevinden. Bindus garandeert dat er ruimte is voor ieders verhaal en er bijzondere aandacht gaat naar de kwetsbaarsten in onze samenleving.   

Als koepelorganisatie geloven we bij Bindus in de kracht van duurzame samenwerking op alle niveaus. Op die manier creëren we maatschappelijke impact en streven we naar een inclusievere samenleving. We doen dit natuurlijk niet alleen maar in samenwerking met individuen, vrijwilligers, lidverenigingen, organisaties en overheden met inzet en respect voor ieders kwaliteiten. 

Daarnaast vormen ook de rollen en functies van sociaal cultureel werk hierbij een kompas voor onze werking.

Meer weten over wat we nu allemaal realiseren? Neem een kijkje bij ons aanbod.

Onze basis rollen & functies van social cultureel werk

Verbindende rol

Verbinding is onze absolute kerntaak. Wij zien onze organisatie als een eigen gemeenschap waar zowel wij als organisatie, onze leden als het netwerk aan partners een gelijkwaardige rol hebben. Dankzij ons sociaal kapitaal en expertise slagen wij erin deze rol te blijven vervullen binnen een maatschappij die steeds veranderd. 

Kritische rol

Als organisatie zetten we sterk in op inclusie en belangenbehartiging. Om die twee zaken te verbinden tot een coherent geheel is het belangrijk om ook onze kritische rol in te vullen. Dat doen we door van en met onze doelgroep te leren. Samen stellen we de achtergronden uitgangspunten van vertrouwde probleemdefinities in vraag.  

Laboratorium rol

Via de laboratoriumrol zoeken we steeds vernieuwende antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Het doel? Meerwaarde creëren en garanderen voor het ruime publiek. 

Leerfunctie

Verbinden is leren. Om verschillende groepen samen te brengen binnen de Bindus-gemeenschap trekken we volop de kaart van het sociaal leren. Hierbij zetten we in op diverse nieuwe en bestaande groepen. 

Cultuur functie​

Via de laboratoriumrol zoeken we steeds vernieuwende antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Het doel? Meerwaarde creëren en garanderen voor het ruime publiek. 

Maatschappelijke bewegingsfunctie​

Onze maatschappelijke bewegingsfunctie staat in teken van het stimuleren en realiseren van burgerparticipatie. We moedigen onze achterban aan om samen met ons deel te nemen aan de democratie en bieden daarbij extra steun als belangenbehartiger. Uiteraard vertrekken we hierbij vanuit de behoeftes van onze doelgroep. 

Gemeenschapsvormende functie​

Onze organisatie zien wij als een eigen gemeenschap, een plek waar participatie en sociale rechtvaardigheid de norm is voor iedereen. Of zo hoort het toch. We zetten in ieder geval hard in op het versterken van sociale netwerken. Deze positieve manier van gemeenschapsvorming promoten we naar de ruime samenleving toe.