Bindus Works

Bindus Works is een project in Brussel dat gesteund wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF), waarin kortgeschoolde mensen met een migratieachtergrond begeleid worden in het zoeken naar een job of opleiding.  

Er wordt op verschillende manieren contact gelegd met mensen uit de doelgroep die nood hebben aan de begeleiding, waarna ze een begeleidingstraject op maat doorlopen. De focus ligt op zelfredzaamheid in het zoeken naar tewerkstelling, door het opdoen van verschillende vaardigheden zoals vacatures zoeken en analyseren, overtuigende CV’s en motivatiebrieven schrijven of een sollicitatiegesprek voorbereiden. Daarnaast is er ook aandacht voor de randvoorwaarden voor duurzame tewerkstelling en worden werkzoekenden geholpen met administratie, het inschrijven in een opleiding, doorverwijzing naar de juiste instanties, of andere noden. 

Projectverantwoordelijken

Lara Svoboda

Ondersteuningcoach & Jobcoach
lara.svoboda@bindusvzw.be
GSM: +32 470 68 28 67
Tel: +32 2 211 34 47

Wil je meer weten over BindusWorks? Neem dan een kijkje op onze website.