Kruisbestuiving

UTV wil graag bijdrage aan een meer diverse cultureel landschap in Vlaanderen. Hiertoe dienden de verschillende evenementen rond kunst en cultuur zodat liefhebbers van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en inspireren.