Luisterburen

Bindus schept in haar werking voorwaarden, zodat diverse doelgroepen elkaar ontmoeten tijdens sociaal-culturele activiteiten in de vrije tijd van volwassenen. Zo maken ze samen intermenselijke verhalen die hen versterken op persoonlijk niveau en die hen verbinden op maatschappelijk niveau.  Anders gezegd, de sociale participatie is het middel om emancipatie te bevorderen binnen onze maatschappij.

We willen mensen echter niet alleen samenbrengen maar streven ook naar volwaardige maatschappelijke participatie. Daarom starten we projecten op waarbij we diverse groepen verbinden met de samenleving als geheel. Ook hier doen we dit door middel van cultuurprocessen en -producten. We ontwikkelen deze op basis van de resultaten van hierboven vermelde concept luisterburen.

Deel deze pagina
Tweet deze pagina
Deel deze pagina
Deel deze pagina
Deel deze pagina
Print deze pagina