Digilid

Projectverantwoordelijke

Lidverenigingen worden versterkt in hun digitale vaardigheden zowel op het vlak van het zakelijk beheer (biz tax, fundraisingstools, subsidies aanvragen) als voor hun communicatie. Vormingspakketten op maat worden via het train de trainer systeem ontwikkeld. Door het train de trainer systeem waarbij de voorwaarde is dat lidverenigingen een andere lidvereniging ondersteunen, ontstaan er waardevolle samenwerkingen en wordt er een ondersteuningsnetwerk opgebouwd voor alle digitale vragen.

Stappenplan:

  • Ontwikkeling CRM-systeem
  • Uitwerking vormingspakket train de trainer
  • Uitrol trainingssessies en sensibilisering lidverenigingen
  • Ondersteuning eerste fase trainingen door lidverenigingen
  • Evaluatie van het project en bijsturing van het vormingspakket en de begeleiding

Doelstellingen:

  • Lidverenigingen leren beter communiceren naar zowel hun doelgroep toe als naar de koepelorganisatie
  • Lidverenigingen verzelfstandigen zodat ze zelf hun promotiemateriaal leren maken.
  • Lidverenigingen beheren hun vzw efficiënter doordat ze beter werken met de digitale tools zoals biz tax en het CRM systeem.
  • De activiteiten van de lidverenigingen krijgen een financiële injectie doordat ze zowel een aantal fundraising tools kennen als de subsidiekanalen leren kennen en gebruiken.
Share on facebook
Deel deze pagina
Share on twitter
Tweet deze pagina
Share on linkedin
Deel deze pagina
Share on whatsapp
Deel deze pagina
Share on email
Deel deze pagina
Share on print
Print deze pagina