Labels & accreditaties

Bindus stimuleert als koepelorganisatie drempelverlagende samenwerkingen  rond (super)diversiteit, inclusie en interculturaliteit. Zij organiseren activiteiten om individuen en gemeenschappen bij elkaar te brengen, zetten in op expertise en bouwen een groot actief netwerk uit.

Dit netwerk bestaat uit individuen, vrijwilligers, leden en partners die de gemeenschappelijke belangen van onze superdiverse samenleving behartigen.

WSE-Standaard

Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

Alle personen (werkzoekende, werknemer of organisaties) die gebruik maken of willen gebruikmaken van de dienstverleningen van de dienstverlener.

  1. De dienstverlener beschrijft het aanbod en de voorwaarden ervan en maakt die vooraf kenbaar aan zijn klanten en derden. De afspraken over de dienstverlening tussen de dienstverlener en zijn klant worden nagekomen.
  2. De dienstverlener houdt rekening met de wensen, behoeften en noden van zijn klanten met betrekking tot zijn dienstverlening en producten. Hij peilt daarvoor periodiek naar de tevredenheid van zijn klanten. De resultaten worden aangewend voor continue verbetering.

Hieronder vindt u onze kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie: 

Mandaat Kosteloze Trajectbegeleiding

Mandaat kosteloze trajectbegeleiding toont de organisatie aan te beschikken over de nodige infrastructuur, accommodatie, expertise, organisatiestructuur en andere noodzakelijk voor het uitvoeren van trajectbegeleiding voor werkzoekenden.

Wij engageren ons om alles in het werk te stellen om een effectieve begeleiding te geven ter realisatie van een duurzame tewerkstelling van de werkzoekenden die hem werden toevertrouwd

Onze organisatie zal de werkzoekende met respect benaderen tijdens de trajectbegeleiding. Zijn houding dient gebaseerd te zijn op eerbied van de persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Hij past het recht toe op gelijke behandeling en non discriminatie op gebied van geslacht, seksuele geaardheid, nationale of etnische afkomst, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke stand, fortuin, geboorte, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, zogenaamd ras, afstamming en huidskleur.

Transparantieregister

Het transparantieregister is een database van organisaties die de besluitvorming en het beleid van de EU-instellingen proberen te beïnvloeden. Het register laat zien welke belangen er worden behartigd, door wie en met welk budget. Op die manier kunnen burgers en belangengroepen het werk van lobbyisten controleren.

European Voluntary Services (Erasmus+)

Quality labels voor vrijwilligerswerk:

  • Als ondersteunende organisatie: je mag Vlaamse jongeren zenden naar het buitenland. Je bereidt de vrijwilliger voor, onderhoudt contact met de vrijwilliger en de gastorganisatie.
  • Als gastorganisatie: je mag een vrijwilliger uit het buitenland ontvangen. Je zorgt voor een voltijds, zinvol takenpakket, accommodatie en maaltijden, een taakbegeleider en een mentor, en de nodige ondersteuning ter plaatse.
  • Onze organisatie heeft een Quality label als gastorganisatie in Erasmus+ Youth in Action alsook  een Quality label ‘ondersteunende organisatie’in het European Solidarity Corps.

Met steun van

Contact

Brederodestraat 188
2018 Antwerpen
+32 (0) 3 289 91 13
info@bindusvzw.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 – 12:00 
12:30 – 17:00
Zaterdag en zondag: gesloten

Copyright © 2021 Bindus - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy
Website gemaakt door ZQMedia