Aktif Media

Aktif Media zet zich in om informatie te verspreiden en nieuwigheden te delen via live uitzendingen. Met hun publicaties bereiken ze maandelijks miljoenen Turkstalige mensen in binnen- en buitenland. Daarnaast bieden ze ook humanitaire hulp in Afrika.

Contactgegevens: