Barbarian Airsoft Belgium 

Barbarian Airsoft Belgium is een organisatie die zich inzet om de sport airsoft voor iedereen toegankelijk te maken. De vereniging wil mensen van alle leeftijden, culturen en sociale achtergronden samenbrengen rond het uitoefenen van deze activiteiten. Daarnaast wil de organisatie ook een ontspannende omgeving bieden aan haar leden waarin zij hun sociale banden en netwerk kunnen versterken.

Contactgegevens: