Geylani  

Geylani is een multiculturele vereniging die inzet op cultuurverspreiding, solidariteit en gemeenschapsvorming. Dit doen ze aan de hand van allerlei sociale activiteiten, inzamelacties en projecten. Ze hebben ook een specifieke vrouwen- en jongerenwerking. Daarnaast zetten ze ook in op digitalisering en huiswerkbegeleiding bij jongeren.

Contactgegevens: