Resha

Resha vzw creëert een sociale en culturele ontmoetingsplaats voor mensen uit Antwerpen en omgeving. Ze hebben hierbij specifieke aandacht voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede, etnisch-culturele minderheidsgroepen, vrouwen en veel anderen.

Contactgegevens: