Rumi Centre Belgium vzw

Rumi vzw is een sociaal-culturele organisatie uit Limburg die bestaat uit drie afdelingen: RUMI Youth, RUMI Art en RUMI Academy. De organisatie zet zich binnen deze afdelingen in voor het welzijn van jongeren met een migratie achtergrond, het beleven van cultuur en het organiseren van educatieve momenten. Daarnaast zetten ze ook allerlei hulpverleningsacties op in binnen- en buitenland

Contactgegevens: