De Brusselse verenigingen die bij Bindus zijn aangesloten willen door hun activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad en aan de leefkwaliteit van hun leden. De enorme diversiteit van Brussel is daarbij een pluspunt: ondanks de spanningen en de problemen is er een redelijke tolerantie; er kan veel in Brussel. De verenigingen zijn zeer geëngageerd om in te spelen op de specifieke situatie in Brussel. Zij willen een rol spelen in burgerschapsvorming, het sociale weefsel versterken en werken aan bewustwording over diversiteit. De verenigingen zien ook de problemen van de stad, waar hun leden en hun omgeving mee te maken krijgen en willen daar op inspelen.

De regionale koepel van Bindus ondersteunt verenigingen die rond de thema’s van sociaal-cultureel werk willen werken, zwengelt zelf het debat erover aan en gaat allianties aan met organisaties die rond dezelfde of soortgelijke thema’s werken. Bindus speelt ook in op kansen die projecten bieden, zoals het ESF-project rond tewerkstelling.