Er wordt een uitgebreid gesprek gevoerd als er zich nieuwe leden aansluiten bij Bindus waar de verschillende verenigingsvormen worden toegelicht, er wordt informatie gegeven over de wettelijke reglementen betreffende de verenigingen, de rollen en fasen in het bestuur van organisaties en de plaats van een vereniging in de maatschappij.

 • Een vereniging willen opstarten
 • De administratie van een vereniging willen leren
 • De rollen van de leden in de vereniging maar ook naar buiten willen kennen
 • Ondersteuning zoeken voor hun activiteiten
 • Netwerken willen opbouwen rond hun doelstellingen
 • Een locatie nodig hebben om activiteiten te ontplooien
 • Praktische hulp nodig hebben voor hun organisatie
 • Partners nodig hebben om mee samen te werken
 • Beleidsvragen hebben
 • De maatschappij mee willen verbeteren
 • Gelijke kansen voor iedereen willen bewerkstelligen
 • Zich als individu of als groep willen ontplooien en ontwikkelen

Hieronder kan je je aanmelden als lidvereniging bij Bindus:

Word lid bij Bindus! Schrijf je hieronder in.