Beleidsmedewerker (m/v/x)

Halftijds of 4/5de 

Plaats van tewerkstelling : Antwerpen
Reageren vóór:  31 augustus 2023                            

Bindus is een koepelorganisatie die zich binnen het sociaal-cultureel werkveld engageert om individuen, gemeenschappen en andere organisaties te verbinden aan de hand van drempelverlagende projecten rond (super)diversiteit, inclusie en interculturaliteit. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid activiteits-en-vormingsaanbod waarbij we ingaan om de specifieke behoeftes van onze leden, vrijwilligers en partners. 

Doel van de functie 

Wij bij Bindus zijn opzoek naar een polyvalente beleidsmedewerker met een boon voor sociaal-cultureel werk. Samen met ons bouw je actief mee aan de beleidsmatige herstructurering van een organisatie met meer dan 30 jaar ervaring als ‘spelverdeler’ in het maatschappelijke middenveld 

Als beleidsmedewerker werk je op strategisch niveau aan de beleidsmatige uitvoering van onze missie en visie van de organisatie. Je werkt nauw samen met je collega’s om meerjarenplanning vorm te geven en deze te vertalen naar operationele doelstellingen en daarbij ook de juiste prioriteiten te stellen. 

Takenpakket 

Algemeen 

Je staat in voor de eerste fases van het opstellen van het beleidsplan van Bindus, zie ook: https://socius.be/organisatiebeleid/toolbox-beleidsplanning/. 

 • Je verdiept je in de beleidsplannen van de voorbije jaren en versterkt je kennis over de organisatie, de landelijke spreiding en haar draagvlak. 
 • Je onderhoudt en verbreedt het netwerk van Bindus dat bestaat uit interne en externe strategische partners. 
 • Je werkt aan een strategisch meerjarenbeleid en bent daarbij instaat operationele doelstellingen te vertalen naar concrete actieplannen. 
 • Je monitort de resultaten van jouw acties en slaag erin hierover helder te rapporteren 

Beleidsmatige 

 • Je bereidt strategische en operationele dossiers voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie. 
 • Je bent op de hoogte van de meest recente (wettelijke) ontwikkelingen binnen het sociaal cultureel werkveld en de thema’s waarrond Bindus werkt en weet deze te vertalen in het beleid van de organisatie. 

Landelijke spreiding en draagvlak 

 • Je behoudt een permanent overzicht over de volledige werking van de organisatie (verschillende projecten, leden, …) en rapporteert hierover aan de directie. 
 • Je waakt erover dat de verschillende overlegmomenten (stafvergaderingen, teammeetings, ….) consequent plaatsvinden. 
 • Je implementeert het beleid tijdens contacten met vrijwilligers, leden, beroepskrachten, het bestuur en externe stakeholders; 

Coachen en inspireren 

 • Je voert samen met directie en bestuur onthaalgesprekken voor nieuwe landelijke vrijwilligers en bestuurders. 
 • Je bent een aanspreekpunt voor interne stakeholders wat betreft de dagelijkse werking en beleid. 
 • Je ondersteunt en inspireert waar nodig. Je geeft mensen niet alleen een concreet actieplan maar je motiveert hen ook dat plan tot uitvoering te brengen. 
 • Je speelt een adviserende rol in beleidskeuzes met betrekking tot goed bestuur, organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg. 

Communicatie 

 • Je communiceert helder naar alle stakeholders over alle ondernomen acties en de resultaten ervan. 
 • Je houdt de vinger aan de polst wat betreft de positionering van Bindus naar de buitenwereld toe. 
 • Je rapporteert indien gevraagd over de voortgang van het takenpakket aan de directie. 

Gewenst profiel 

Ben jij de collega die we zoeken? 

 • Je bent gepassioneerd door alles wat met sociaal-culturele werkveld te maken heeft en hebt hierin bij voorkeur al enige werkervaring 
 • Je bent een vlotte communicator, zowel verbaal als schriftelijk 
 • Je kan zelfstandig en projectmatig werken, vertrekkend vanuit een visie, missie en beleidsdoelstelling. 
 • Je bent ook zelf een beleidsdenker met een analytische en kritische geest 

Ons aanbod 

Wij bieden: 

 • Een halftijdse of 4/5e tewerkstelling van onbepaalde duur 
 • Betaald volgens barema B1c van paritair comité 329.01 sociaal-cultureel werk 
 • GSM-abonnement – Laptop – abonnement openbaar vervoer 
 • Vergoeding woon-werkverkeer 
 • Flexibele werkuurregeling met mogelijkheid tot thuiswerk 
 • De kans om je te ontwikkelen binnen een kansrijke omgeving 

Vereisten: 

 • Minimaal hoger onderwijs sociaal cultureel werk of gelijkwaardig 
 • Kennis van het werkveld 
 • Ervaring in de social profit 

Hoe solliciteren? 

Mail je motivatiebrief en CV en laatste op 31 augustus 2023 naar Fatih.ari@bindusvzw.be. De selectiegesprekken kunnen eventueel eerder doorgaan wanneer we voldoende kandidaturen ontvangen hebben. 

Meer weten over Bindus? 

Meer informatie over de jobinhoud kan je krijgen bij Fatih Ari fatih.ari@bindusvzw.be of +32485384656. Bezoek ook onze website voor meer info www.bindusvzw.be

Voor ons zou dit altijd en overal vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor de zekerheid: deze functie staat open voor iedereen! BINDUS vzw voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking. Onze wervings- en selectieprocedure reflecteert onze missie en visie en is daarop gebaseerd. 

Solliciteer hier voor deze vacature!