Jobcoach / Jobhunter Brussel (V/M/X)

Voltijds (100%)

Plaats van tewerkstelling : Brussel                                                

Wil je meewerken aan een jobcoachingsproject in Brussel? Vind je ook dat iedereen moet kunnen participeren aan alle aspecten van het samenleven en heb je voeling met etnisch-culturele diversiteit? Is mensen verbinden en ondersteunen echt iets voor jou? Dan nodigen we je uit om te solliciteren voor de functie als ‘jobcoach/jobhunter’ bij Bindus Works! Bindus voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

OVER BINDUS

Bindus speelt in de superdiverse maatschappij een verbindende rol tussen alle mogelijke groepen zodanig dat iedereen gelijkwaardig kan participeren aan een gezamenlijk gedragen dynamische cultuur. BINDUS behartigt belangen en bevordert inclusie en emancipatie via sociaal culturele praktijken met als einddoel rechtvaardige burgerparticipatie in een solidaire harmonieuze maatschappij in Vlaanderen en Brussel.  Meer informatie over onze projecten en activiteiten vind je op onze website www.bindusvzw.be en op www.bindusworks.be of op onze sociale mediakanalen.

OVER HET PROJECT BINDUS WORKS

Bindus Works ondersteunt kortgeschoolde allochtonen tussen 18 en 55+ jaar in (de Noordelijke sikkelgemeenten van) Brussel, om basiscompetenties te krijgen die nodig zijn om op de arbeidsmarkt te starten. De jobcoaches van Bindus zoeken de inactieven en begeleiden hen naar werk of opleiding. Om een vertrouwensband op te bouwen, begeleiden de coaches de inactieven die zij benaderd hebben gedurende het hele traject, zodat ze een vertrouwenspersoon hebben, die hen begeleidt en beschikbaar blijft als zij een opleiding volgen of werk gevonden hebben.

TAAKBESCHRIJVING

 • Je benadert actief de doelgroep via organisaties, sociale media, infosessies, permanenties en partners;
 • Je informeert de bereikte doelgroep over hun rechten en plichten;
 • Je detecteert hun missing skills en vult hun ontbrekende competenties aan door persoonlijke coaching;
 • Je begeleidt, sensibiliseert, bemiddelt en coacht de inactieven uit de doelgroep om hen te versterken;
 • Je ondersteunt hen bij professionele ontmoetingen (sollicitaties, e.d.);
 • Je onderhoudt een actieve samenwerking met de partners;
 • Je organiseert groepsmomenten op niveau van de doelgroep;
 • Je zorgt voor doorstroom en contact met de doelgroep van Bindus naar de initiatieven van het Project en omgekeerd 

PROFIEL

 • Je beschikt over een bachelordiploma en/of gelijkgesteld door ervaring;
 • Je bent sociaal, flexibel en stressbestendig;
 • Je kan projectmatig werken en stipt rapporteren;
 • Je hebt organisatorische vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in team werken en prioriteiten stellen zodat er een gezonde work-life-balans behouden blijft;
 • Je kan omgaan met een divers publiek en kan je communicatie hierop afstemmen;
 • Je bent (liefst meertalig) communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Naast het Nederlands en het Frans is kennis van een ander taal een pluspunt
 • Je kan allerlei communicatiekanalen creatief aanwenden;
 • Affiniteit met etnisch-culturele diversiteit is een voorwaarde;
 • Je bent bereid om te werken binnen de missie, de visie en de doelstellingen van de organisatie en het project.
 • Je kan rapporteren op beleidsniveau;
 • Je kan medewerkers aansturen en motiveren;
 • Je kan supervisie houden en relaties onderhouden met partnerorganisaties

AANBOD

 • Een afwisselende voltijdse (100%) job van bepaalde duur
 • Verloning volgens PC 329.1, barema b1c met relevante anciënniteit;
 • Vergoeding woon/werkverkeer en natuurlijk je verplaatsingen voor het werk;
 • Je werkt hoofdzakelijk vanuit ons secretariaat in Brussel (Schaarbeek); 

PRAKTISCH

Solliciteren kan via mail naar Selamet.Belkiran@bindusvzw.be met vermelding ‘vacature jobcoach/jobhunter + Naam, Voornaam’. We verwachten jouw kandidatuur (CV & motivatiebrief). Nadien zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Meer informatie over de jobinhoud kan je krijgen bij Fatih Ari fatih.ari@bindusvzw.be of +32 485 38 46 56.

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Solliciteer hier voor deze vacature!