Ondersteuningscoach (V/M/X)

Halftijds

Plaats van tewerkstelling : Brussel

Reageren vóór:  30 juni 2022                                                      

Situering
De landelijke ondersteuningscoach heeft een eerstelijnsfunctie en is het aanspreekpunt voor elke vrijwilliger en vrijwilligersgroep binnen BINDUS vzw. Deze persoon is een bruggenbouwer, voelt aan wat er leeft op vlak van vrijwilligerswerk en ondersteuningsbeleid in Vlaanderen, zoekt actief naar opportuniteiten en vertaalt dit alles op een duidelijke manier naar alle belanghebbenden.

Bij BINDUS vzw zijn wij er rotsvast van overtuigd dat VERBINDING WERKT! Als koepelorganisatie werken wij aan de verdere uitbouw van interculturaliteit binnen een (super)diverse samenleving, met nadruk op het verbinden van individuen en gemeenschappen.

Taken en bevoegdheden
Algemeen: Het takenpakket van de ondersteuningscoach bestaat uit de opvolging en uitvoering van de doelstellingen en acties die voortvloeien uit het beleidsplan.
De ondersteuningscoaches  vormen samen een team dat paraat staat voor de vrijwilligers /leden van Bindus. Ze stemmen op regelmatige structurele basis af met de andere beroepskrachten.

Vrijwilligersbeleid

De ondersteuningscoach is verantwoordelijk voor de uitwerking, vertaling en implementatie van het vrijwilligersbeleid van Bindus

 • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op vlak van vrijwilligersengagement en beleid, bekijkt de mogelijkheden om deze te implementeren binnen Bindus en kan hierover de nodige uitleg geven
 • Stelt de nodige subsidie- en evaluatiedossiers samen
 • Werkt samen met andere beroepskrachten aan het project luisterburen.

Landelijke spreiding en draagvlak

 • De ondersteuningscoach ziet er, samen met de andere beroepskrachten, de vrijwilligers en leden, op toe dat de landelijke werking en spreiding van Bindus gegarandeerd blijft.
 • Brengt vrijwilligers en leden op geregelde tijdstippen samen via stuurgroepen; 
 • Geeft ondersteuning bij de landelijke werking door het bijwonen van de vergaderingen, het mee vormgeven en uitvoeren en coördineren van landelijke initiatieven zoals beschreven in het beleidsplan.

Coachen en inspireren van leden

De ondersteuningscoach heeft een eerstelijnsfunctie en is een bruggenbouwer. Hij/zij is een creatieve inspirator die coachend te werk gaat.

 • Voelt aan wat er leeft bij (een groep) mensen en gaat actief op zoek naar opportuniteiten;
 • Ondersteunt, inspireert en waardeert actief.

Communicatie 

De ondersteuningscoach vertaalt alle ondernomen acties m.b.t. vrijwilligersbeleid en -ondersteuning op een duidelijke manier naar alle belanghebbenden.

 • Organiseert vormingen en stelt vormingspakketten samen;
 • Inspireert leden tot innovatie

Verantwoordelijkheid

De ondersteuningscoach is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, de ondersteuning van de leden, de landelijke werking en de daarbij horende opvolging en uitvoering van de doelstellingen en acties die in dat kader voortvloeien uit het beleidsplan.   

Autonomie

De ondersteuningscoach beslist autonoom over de inhoudelijke werkwijze en methodieken om de vastgelegde taken uit het functieprofiel uit te voeren binnen de grenzen bepaald door de directie, het Bestuur en het beleidsplan en dit steeds in overleg met betrokkenen

Aanbod

 • Halftijds contract onbepaalde duur 
 • Betaald volgens barema B1c van paritair comité 329.01 sociaal-cultureel werk
 • GSM abonnement – Laptop – abonnement openbaar vervoer

Praktisch
Vereisten:

 • Minimaal hoger onderwijs sociaal cultureel werk of gelijkwaardig
 • Kennis van het werkveld
 • Ervaring in de social profit
 • bereidheid om te pendelen tussen alle locaties van het werkingsgebied

Solliciteren:
Interesse?  Mail je CV en motivatie naar Selamet Belkiran (directeur) selamet.belkiran@bindusvzw.be  

Meer informatie over de jobinhoud kan je krijgen bij Fatih Ari fatih.ari@bindusvzw.be of +32 485 38 46 56. Bezoek ook onze website voor meer info www.bindusvzw.be

Voor ons zou dit altijd en overal vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor de zekerheid: deze functie staat open voor iedereen! BINDUS vzw voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking. Onze  wervings- en selectieprocedure reflecteert onze missie en visie en is daarop gebaseerd.

Solliciteer hier voor deze vacature!