Ons vormingsaanbod

Bindus ontwikkelt vormingen op maat, aangepast aan de voorkennis of het interessegebied van u als vragende partij. Het kan een bewerking zijn van een bestaande vorming (zie verder bij vormingsaanbod) of een geheel nieuw vormingsconcept. Bindus biedt vorming aan leden, burgerinitiatieven, lokale verenigingen, groepen, scholen en hogescholen.

Besturen in een vzw en feitelijke vereniging: algemene infosessie over alle belangrijke aspecten van een vzw/feitelijke vereniging, inclusief een overzicht van de verschillende administratieve, juridische, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. 

Boekhouding voor verenigingen: in deze infosessie worden eerst theoretisch de verschillende regels in verband met de boekhouding van een kleine vzw uiteengezet. Daarna volgt een praktische oefening, al dan niet aan de hand van het online boekhoudprogramma.

Vrijwilligers werven en motiveren: het vinden en houden van vrijwilligers is niet vanzelfsprekend. In deze infosessie worden manieren aangereikt om hiervoor voldoende aandacht te hebben. Tevens komen alle wettelijke bepalingen rond vrijwilligers aan bod.

Projectmanagement : Tijdens deze opleiding doorlopen we een project van begin tot einde: projectinitiatie, project charter, stakeholder analyse, het opmaken van een planning, het inschatten en beheersen van risico’s, het opvolgen en leiden van een team en het afsluiten en evalueren van een project.

Huwelijksmigratie: Met ons project “Trouwen met een Belg? Zotteke!” willen wij potentiële migranten en hun relevanten tweemaal doen nadenken alvorens voor deze weg te kiezen. Als ingangspoort van de workshop zal een verkorte versie van de documentaire: ‘Huwelijksmigratie: De weg naar het geluk’ worden getoond. Vervolgens zal in de workshop aandacht zijn voor interculturele en relationele uitdagingen bij huwelijksmigratie door middel van ervaringsuitwisseling, argumentendiscussies, rollenspel, feiten, wetgeving en cijfers (zeer beperkt), praktische valkuilen waar mensen mee te maken krijgen bij de procedure, psychologische en persoonlijke impact, hier staan we stil bij hoe mensen zich voelen, aandacht voor groepsdruk en verwachtingen vanuit de maatschappij, aandacht voor het grotere plaatje

UBO – registratie:  Door de wet van 18 september 2017 worden alle rechtspersonen verplicht om  uiterlijk op 30 september 2019 voor de eerste maal de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun juridische entiteit te registreren. De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit, vb. voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Vrijwilligersverzekering:  Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig engagement, zorgt de Vlaamse Overheid voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren.

Share on facebook
Deel deze pagina
Share on twitter
Tweet deze pagina
Share on linkedin
Deel deze pagina
Share on whatsapp
Deel deze pagina
Share on email
Deel deze pagina
Share on print
Print deze pagina