Vrijwilligerswerking

Mensen die een vrijwillig engagement willen opnemen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken willen wij actief begeleiden. Dat doen we vanuit onze visie op de leerfunctie, met name via het sociaal leren en vanuit het emancipatorische gedachtengoed.

Wij richten ons daarbij op verschillende vormen van vrijwillig engagement. Verenigingen en hun vrijwilligers dragen op verschillende manieren bij aan onze missie en visie. Het faciliteren van deze inzet is een belangrijk deel van onze werking. We versterken de mogelijkheden van zelforganiserende groepen en begeleiden mensen richting een eerste vrijwillig engagement. We bieden tevens een cursusaanbod aan rond vrijwilligerswerk dat door onze vrijwilligers kosteloos gevolgd kan worden.

Soorten vrijwilligers

Wij hebben 3 soorten vrijwilligers die ons tijdens onze verschillende, diverse projecten ons team bijstaan: 

  • Project- of activiteitsvrijwilligers zetten zich in voor een activiteit of project van Bindus.
  • Vormingsvrijwilligers hebben affiniteit met specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de vzw-wetgeving, subsidiekanalen, event-management …. en willen graag hun expertise delen aan vrijwilligers of leden van Bindus.
  • Luisterburen zijn vrijwilligers die samenwerkingen en activiteiten opzetten om de banden met lokale gemeenschappen te versterken.

Wil je graag vrijwilliger worden bij Bindus? Je krijgt de kans om je in te zetten voor een dynamische organisatie waar je je eigen accenten kunt leggen en creativiteit in kwijt kunt. 

Je kunt je als vrijwilliger aanmelden via het onderstaand formulier:

Wil je vrijwilliger worden, schrijf je hieronder in.