ONDERSTEUNINGSCOACH BINDUS VZW 80%

Wie ben je?

 • Je bent een geboren sociaal werker
 • Je hebt een hart voor het verenigingsleven: misschien heb je een verleden in scouts, KLJ, chiro, …
 • Je begrijpt een multiculturele maatschappij en kiest ervoor deze te omarmen
 • Je durft. Je durft outreachend werken. Je durft netwerken. Je durft initiatief nemen.
 • Je bent een people person en zoekt de kracht in mensen
 • Je weet dat sociaal werk geen 9-to-5 job is en bent bereid weekends en avonden in te zetten
 • Je houdt van flexibiliteit en zelfstandigheid: je organiseert je eigen agenda en houdt structuur
 • Je bent je ervan bewust dat fieldwork ook gepaard gaat met de nodige administratie
 • Je bent een nomad: vaak op de baan en niet bang om op verschillende plekken in Vlaanderen je weg te zoeken.
 • Je hebt ervaring in het sociaal-cultureel werk of hebt een ontzettende goesting en drive om je in te werken
 • Bij voorkeur rijbewijs B

Wie zijn wij?
Bindus vzw is een koepelorganisatie voor verenigingen van mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond. Kortom: wij ondersteunen kleine en grote lokale verenigingen in hun werking. Dat doen we met twee grote pijlers: Begeleiding en Verbinding

Begeleiding
We kijken wat de organisaties nodig hebben en zetten hierop in. Dat doen we overkoepelend door een standaard aanbod te voorzien in vormingen en administratieve ondersteuning. Daarnaast werken we ook op maat: de ondersteuningscoaches kijken zowel inhoudelijk als administratief wat de verenigingen nodig hebben en werken hierrond een aanbod uit. Dit kan in de vorm van inhoudelijke events of één-op-éénbegeleiding

Verbinding
We zorgen ervoor dat verenigingen niet geïsoleerd zijn, maar ingeburgerd in onze multiculturele maatschappij. Dit doen we in eerste instantie door Vlaamse en lokale evenementen te organiseren.

We zorgen daarnaast voor netwerkmomenten tussen verschillende verenigingen en mogelijke vrijwilligers om elkaars werking te leren kennen, samenwerkingen te ondersteunen en van elkaar te leren.

We verbinden groeperingen in wat voor hen belangrijk is en ondersteunen hen om maatschappelijk relevante evenementen de wereld in te sturen. Deze thema’s zijn eveneens de leidraad in onze laatste pijler: een brugfunctie richting politiek. We zorgen ervoor dat onze doelgroep een stem krijgt en bundelen hun vragen en zorgen binnen het politieke landschap.

Wat is je takenpakket?

 • Je ondersteunt de lokale verenigingen in Antwerpen , Brussel en Limburg in hun beleid
 • Je beluistert de noden van de verenigingen en zoekt met hen naar oplossingen
 • Je bent het aanspreekpunt voor vragen
 • Je denkt inhoudelijk mee met de verenigingen
 • Je helpt administratief en denkt mee in kader van de beste omkadering:je leert hierbij vlotjes vzw administratie – je weet dit ook in handleidingen te gieten indien dit nodig is
 • Je werkt een traject op maat uit per vereniging en evalueert dit op regelmatige basis
 • Je bent gezond nieuwsgierig en woont activiteiten van de verenigingen bij
 • Je helpt de verenging groeien en zelfstandig werken
 • Je volgt de verenigingen nauwgezet op
 • Je creëert een netwerk van partnerorganisaties
 • Je organiseert activiteiten in samenwerking met je collega ondersteuningscoach
 • Je helpt mee culturele activiteiten op poten zetten (gem. 6 / jaar)
 • Je helpt mee vormingen organiseren op basis van de noden van je vereniging (gem. 4/jaar
 • Je weet administratief je weg te vinden
 • Je helpt verenigingen in vzw administratie
 • Je schrijft mee projectoproepen uit
 • Je volgt je begeleidingen administratief op
 • Je bent de spreekbuis van de verenigingen
 • Je bent aanwezig op teammeetings
 • Je geeft Bindus vzw mee richting door in kaart te brengen wat de verenigingen nodig hebben

Wat krijg je ervoor terug?

 • Contract onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema van PC 329.01
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen of abonnement openbaar vervoer
 • Flexibele uren (avond- en weekendwerk inbegrepen)
 • Laptop en gsm met bijhorend abonnement

Hoe solliciteren?

 • Stuur je CV en motivatiebrief door naar ayke.gubbels@bindusvzw.be door
 • Deadline: 25/1/2023
 • Gesprekken zullen doorgaan op 1 februari 2024

Wordt jij graag onze nieuwe ondersteuningscoach?

Vul dan onderstaand contactformulier in: