PROJECT MANAGER 50%

Wie ben je?

 • Je bent een organisatietalent
 • Je gelooft in een superdiverse maatschappij en wil hier mee op inzetten
 • Je gelooft in verbinden: mensen samenbrengen op allerlei manieren: in evenementen, activiteiten, ….
 • Je weet hoe je vormingen moet organiseren en denkt inhoudelijk mee
 • Je weet hoe je een evenement op poten zet en denkt inhoudelijk mee
 • Je ziet kansen en opportuniteiten om nieuwe samenwerkingen op te zetten
 • Je kan structuur aanbrengen en hebt verantwoordelijkheidszin om het team daarin mee te nemen
 • Je weet ten alle tijden het overzicht te behouden van verschillende projecten
 • Je hebt zin om je mee te verdiepen in subsidiestromen en dossiers uit te schrijven voor de projecten die je ondersteunt

Wie zijn wij?
Bindus vzw is een koepelorganisatie voor verenigingen van mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond. Kortom: wij ondersteunen kleine en grote lokale verenigingen in hun werking. Dat doen we met twee grote pijlers: Begeleiding en Verbinding

Begeleiding
We kijken wat de organisaties nodig hebben en zetten hierop in. Dat doen we overkoepelend door een standaard aanbod te voorzien in vormingen en administratieve ondersteuning. Daarnaast werken we ook op maat: de ondersteuningscoaches kijken zowel inhoudelijk als administratief wat de verenigingen nodig hebben en werken hierrond een aanbod uit. Dit kan in de vorm van inhoudelijke events of één-op-éénbegeleiding

Verbinding
We zorgen ervoor dat verenigingen niet geïsoleerd zijn, maar ingeburgerd in onze multiculturele maatschappij. Dit doen we in eerste instantie door landelijke en lokale evenementen te organiseren.  

We zorgen voor netwerkmomenten tussen verschillende verenigingen en mogelijke vrijwilligers om elkaars werking te leren kennen, samenwerkingen te ondersteunen en van elkaar te leren.

We verbinden groeperingen in wat voor hen belangrijk is en ondersteunen hen om maatschappelijk relevante evenementen de wereld in te sturen. Deze thema’s zijn eveneens de leidraad in onze laatste pijler: een brugfunctie richting politiek. We zorgen ervoor dat onze doelgroep een stem krijgt en bundelen hun vragen en zorgen binnen het politieke landschap.

Wat is je takenpakket?

 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen binnen Bindus vzw
 • Je denkt de evenementen mee inhoudelijk uit
 • Je beluistert de ondersteuningscoaches voor de inhoud van deze evenementen
 • Je schrijft mee dossiers uit over de evenementen
 • Je werkt de omkadering van de evenementen uit
 • Je werkt samen met de ondersteuningscoaches het volledige evenement uit
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid en volgt het proces op
 • Je bent verantwoordelijk voor de vormingskalender binnen Bindus vzw
 • Je stelt de vormingskalender samen en maakt deze bekend
 • Je maant ondersteuningscoaches aan om vormingen op te zetten
 • Je faciliteert mee de praktische omkadering van de vormingen
 • Je promoot de vormingen in samenwerking met de communicatiemedewerker
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de activiteiten
 • Je behoudt het overzicht
 • Je stuurt het team aan waar nodig
 • Je kan verslag uitbrengen over de voortgang
 • Je zoekt mee naar inkomstenstromen om de evenementen te ondersteunen
 • Je schrijft mee aan subsidiedossiers
 • Je staat mee aan de basis van het Bindus-beleid
 • Je werkt mee aan de inhoud van het beleidsplan

Wat krijg je ervoor terug?

 • Contract onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema van PC 329.01
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen of abonnement openbaar vervoer
 • Flexibele uren (avond- en weekendwerk inbegrepen)
 • Laptop en gsm met bijhorend abonnement

Hoe solliciteren?

 • Stuur je CV en motivatiebrief door naar ayke.gubbels@bindusvzw.be door
 • Deadline: 25/1/2023
 • Gesprekken zullen doorgaan op 1 februari 2024

Wordt jij graag onze nieuwe project manager?

Vul dan onderstaand contactformulier in: