Bindus vzw

WEBSITE BINNENKORT ONLINE

WIE IS BINDUS?


Bindus verbindt !
Bindus is gegroeid uit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Het sociaal kapitaal en de unieke expertise die we door de jaren heen opbouwden gebruiken we nu om in de superdiverse maatschappij een verbindende rol te spelen. Bindus wil alle groepen uit de samenleving samenbrengen. Op die manier stellen we gelijkwaardige participatie aan een dynamische, gemeenschappelijke cultuur tot doel. Bindus behartigt belangen en bevordert inclusie en emancipatie via sociaal-culturele praktijken. We willen hiermee komen tot volwaardige en rechtvaardige burgerparticipatie in een solidaire en harmonieuze maatschappij in Vlaanderen, Brussel

en Europa. 


Algemene visie

Omdat we werken in een superdiverse samenleving stellen we verbinding centraal in ons nieuwe beleidsplan. In een samenleving die door een veranderende demografie, een voortschrijdende digitalisering en nieuwe gemeenschappelijk gedragen waarden een sterke dynamiek vertoont, werkt Bindus aan volwaardige en gelijkwaardige participatie.
We zetten in op gemeenschapsvorming. Gemeenschappen zijn de fundamenten van een dynamische samenleving op basis van begrip en cohesie. Een gelijkwaardige dialoog binnen en tussen gemeenschappen garandeert dat individuen en groepen actief deel kunnen zijn van onze samenleving. Hier is verbinding een noodzakelijk gegeven om het vertrouwen in zichzelf, elkaar én de maatschappij te versterken. Door in te zetten op verbinding ondersteunt Bindus zelfredzaamheid, participatie en dus inclusie. Zo stellen we mensen in staat om mee te bouwen aan een democratische samenleving. Al sinds haar oprichting is Bindus gespecialiseerd in het bereiken van kwetsbare groepen. We zetten
onze expertise in om individuen en groepen te ondersteunen via cultuurparticipatie. Door de inzet van interne en externe expertise, door actieve uitbouw van een groot netwerk en door het stimuleren van debat en dialoog speelde Bindus een sleutelrol in de emancipatie van vele kwetsbare Vlamingen, Brusselaars en Europeanen.


Door haar vele lidverenigingen als gelijkwaardige partner te benaderen en samenwerkingsverbanden te stimuleren maakt Bindus individuele en collectieve emancipatie mogelijk. We zetten daarom expliciet in op de krachten van mensen. We ontwikkelen leeromgevingen die gebaseerd zijn op sociaal leren en we hebben oog voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Het nieuwe communicatieplan van onze organisatie en onze strategische samenwerkingen zijn de aangewezen middelen om deze vooropgestelde verbindingen te realiseren. We creëren een participatieve structuur zodat iedereen deel kan zijn van ons beleid. Door vorm te geven aan de laboratoriumrol willen we meer gender- en intercultureel evenwicht realiseren. We willen daarmee een voorbeeld zijn voor onze lidverenigingen, partners en de samenleving. Zo blijft Bindus een dynamische, innovatieve en relevante koepelorganisatie. 


 
 
 
 
 

CONTACT

Brederodestraat 188, 2018 Antwerpen

(03)289 91 13

ONS ADRES

(03) 289 91 13

info@bindusvzw.be

OPENINGSUREN


Maandag tot Vrijdag: 


09:00 - 12:00 & 12:30 - 17:00


Zaterdag & Zondag: gesloten

QUICK LINKS


HOME  |  PROFILE


SERVICES  | KLACHTEN


FAQ'S  |  CONTACT US

Bindusvzw © All Rights Reserved