Bindus vzw

WEBSITE BINNENKORT ONLINE

WIE IS BINDUS?


Bindus verbindt !
Bindus is gegroeid uit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Het sociaal kapitaal en de unieke expertise die we door de jaren heen opbouwden gebruiken we nu om in de superdiverse maatschappij een verbindende rol te spelen. Bindus wil alle groepen uit de samenleving samenbrengen. Op die manier stellen we gelijkwaardige participatie aan een dynamische, gemeenschappelijke cultuur tot doel. Bindus behartigt belangen en bevordert inclusie en emancipatie via sociaal-culturele praktijken. We willen hiermee komen tot volwaardige en rechtvaardige burgerparticipatie in een solidaire en harmonieuze maatschappij in Vlaanderen, Brussel

en Europa. 


Algemene visie

Omdat we werken in een superdiverse samenleving stellen we verbinding centraal in ons nieuwe beleidsplan. In een samenleving die door een veranderende demografie, een voortschrijdende digitalisering en nieuwe gemeenschappelijk gedragen waarden een sterke dynamiek vertoont, werkt Bindus aan volwaardige en gelijkwaardige participatie.
We zetten in op gemeenschapsvorming. Gemeenschappen zijn de fundamenten van een dynamische samenleving op basis van begrip en cohesie. Een gelijkwaardige dialoog binnen en tussen gemeenschappen garandeert dat individuen en groepen actief deel kunnen zijn van onze samenleving. Hier is verbinding een noodzakelijk gegeven om het vertrouwen in zichzelf, elkaar én de maatschappij te versterken. Door in te zetten op verbinding ondersteunt Bindus zelfredzaamheid, participatie en dus inclusie. Zo stellen we mensen in staat om mee te bouwen aan een democratische samenleving. Al sinds haar oprichting is Bindus gespecialiseerd in het bereiken van kwetsbare groepen. We zetten
onze expertise in om individuen en groepen te ondersteunen via cultuurparticipatie. Door de inzet van interne en externe expertise, door actieve uitbouw van een groot netwerk en door het stimuleren van debat en dialoog speelde Bindus een sleutelrol in de emancipatie van vele kwetsbare Vlamingen, Brusselaars en Europeanen.


Door haar vele lidverenigingen als gelijkwaardige partner te benaderen en samenwerkingsverbanden te stimuleren maakt Bindus individuele en collectieve emancipatie mogelijk. We zetten daarom expliciet in op de krachten van mensen. We ontwikkelen leeromgevingen die gebaseerd zijn op sociaal leren en we hebben oog voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Het nieuwe communicatieplan van onze organisatie en onze strategische samenwerkingen zijn de aangewezen middelen om deze vooropgestelde verbindingen te realiseren. We creëren een participatieve structuur zodat iedereen deel kan zijn van ons beleid. Door vorm te geven aan de laboratoriumrol willen we meer gender- en intercultureel evenwicht realiseren. We willen daarmee een voorbeeld zijn voor onze lidverenigingen, partners en de samenleving. Zo blijft Bindus een dynamische, innovatieve en relevante koepelorganisatie. 


BINDUS Works (ESF-Project)


Doelgroep:

 • Voornamelijk kortgeschoold
 • Tussen 18-55+ jaar
 • Gedomicilieerd in Brussel
 • met een migratieachtergrond
 • die de basiscompetenties ontbreken om op de arbeidsmarkt te starten


Kenmerken doelgroep

Naast specifieke kenmerken van stedelijke werkloosheid, vaak specifieke kenmerken omwille van hun migratieachtergrond (kennen taal, codes, attitudes niet, missen een sociaal netwerk etc.)

 

Doelstelling: 

Inschakeling in opleiding via VDAB/Actiris/andere partners of effectieve tewerkstelling /opstart eigen onderneming


Acties:

1.     Begeleiding

 • Individuele begeleiding
 • Oriëntatie-en competentietest
 • Coaching bij onvoldoende/ontbrekende competenties
 • Alles aanleren rond solliciteren
 • Hulp bij het vinden van werk/opleiding
 • Begeleiding bij eerste contacten


2.     Vorming/Activiteit

 • Sollicitatie- PC- smartphone- sociale media attitude-en jobhuntingtraining
 • Correct communiceren in een professionele omgeving
 • Rechten en plichten van de WZ
 • Beurs-en bedrijfsbezoeken


3.     Andere

 • Administratieve hulp
 • Gebruik maken van onze laptops met ondersteuning van de jobcoaches
 • Conversatietafels Nederlands
 • Hulp bij de opstart van een eigen onderneming
 • Nazorg

 

Bereiken doelgroep

Vind plaatsgericht en outreach


Begeleiding is versterking van het reguliere aanbod

 •  Zeer persoonlijke en intensieve begeleiding
 •  Zachte overdracht
 •  Maatwerk
 •  Nadruk op empowerment en participatie
 •  Integrale aanpak

 

Voor consulent en WZ:


An De Winter – Jobcoach

Ahmad Abusen - Jobcoach


Bindus vzw
Paleizenstraat 44/44

1030 Brussel


Je kan ons bereiken op: 

0471/83 07 61

0483/66 95 70

02/211 34 47 

Inspiratiepakket 'inieminie DIGIKANSEN'


BINDUS is er door en voor de lidverenigingen. En dit al 25 jaar. Ondertussen verenigen we 130 lidverenigingen die zeer

divers zijn. Zowel wat betreft achtergrond, thema’s als wat betreft digitale vaardigheden. Vanuit onze achterban merkten we dat de lidverenigingen heel wat digitale vaardigheden misten om hun werking goed op de rails zetten.


Onze lidverenigingen zaten vaak vast in oude structuren en misten de boot naar de digitale wereld. Emailen, subsidies aanvragen, WhatsAppen, sociale media,… is voor veel lidverenigingen niet evident. Hiermee dreigen zij ook op maatschappelijk vlak uitgesloten te worden. Daarom besloten we om als koepelorganisatie hier werk van te maken. Tijdens het uitwerken van het beleidsspoor digitale geletterdheid merkten we dat er heel wat kwetsbare groepen waren die digitaal ongeletterd zijn en hierdoor uitgesloten (dreigen te) worden.


Hiermee zijn we aan de slag gegaan om mede door sterke samenwerkingen trajecten op maat op te zetten. Wij botsen op drempels en experimenteren met verschillende zaken. Soms falen we en soms slagen we. Dit is een klein resultaat van onze weg die we graag delen. Tijdens de vorming krijg je de gedrukte versie van het inspiratiepakket

Veel plezier met dit inspiratiepakket!

Filmpje: Digikansen - Whatsapp groep opzetten

https://www.youtube.com/watch?v=2wSBOzz8FUo&feature=emb_title

Filmpje: Digikansen - Foto koppellen aan een contact

https://www.youtube.com/watch?v=nCrXpiSARLM&feature=emb_title

Filmpje: Digikansen - Google maps, de weg vinden

https://www.youtube.com/watch?v=jJNHOB43O4k&feature=emb_title

CONTACT

Brederodestraat 188, 2018 Antwerpen

(03)289 91 13

 
 
 
 
 

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

More info
Got it!