Beraber

Het Willemsfonds vzw en de Unie van Turkse Verenigingen vzw, twee verenigingen voor volwassenwerk, hebben een structureel samenwerkingsverband afgesloten dat loopt van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009. Zij hebben dit project ‘Beraber’ (= Turks en betekent ‘samen’) genoemd. Het project kon opgestart worden door middelen voor ‘Participatie-, Experimentele- en Bijzondere projecten’ van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en kan verder gerealiseerd worden door middelen van het project ‘Managers van Diversiteit’ van de afdeling Beleid, Binnenland, Steden en Inburgering van de Vlaamse gemeenschap. In de eerste voorbereidende fase werd vooral geëxperimenteerd met kleinschalige projecten. Hieruit werd besloten dat er ook grootschaliger moet gewerkt worden en dat het geheel van het project meer personeelsinzet vergt dan oorspronkelijk gepland. Daarvoor zijn de voor het eerste jaar toegekende middelen ook reeds bestemd in de komende fase van het project, maar werd de aanvraag voor de verderzetting van het project in 2008 en 2009 ook financieel verhoogd.

Doelgroepen

Het Willemsfonds is een vereniging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk die een rijke geschiedenis achter de rug heeft. Het is gestructureerd in provinciale verbonden die op hun beurt verschillende afdelingen coördineren. In het totaal gaat het over een honderdtal afdelingen met een totaal ledenbestand van 6000 (in de aanvraag staat 8000) leden. Elke afdeling heeft een eigen autonomie in het organiseren van activiteiten, het moeten er minimum zes zijn per jaar waarvan er één in het kader van het project Beraber. Het initiatief voor het inrichten van activiteiten ligt volledig bij de afdelingen, zij moeten wel kaderen in de visie en de missie van het Willemsfonds. Het project Beraber richt zich tot alle afdelingen van het Willemsfonds, zonder hun autonomie te willen aantasten. Het Willemsfonds heeft afdelingen gespreid over heel Vlaanderen, in alle provincies. De Unie van Turkse verenigingen is een federatie d.w.z. dat de lidverenigingen zelf de keuze maken of ze al dan niet tot deze federatie willen behoren. De meeste afdelingen bevinden zich in de provincies Antwerpen en Limburg en in mindere mate in Vlaams Brabant, Oost- en West Vlaanderen. Momenteel bouwen zij aan een secretariaat in Brussel en sluiten er een aantal Brusselse Turkse verenigingen aan bij de Unie. De verenigingen aangesloten bij de Unie kunnen van verschillende aard zijn (o.a. vrouwen-, jongeren-, sport-, moskeeverenigingen).

De Unie ontwikkelt en ondersteunt het plaatselijk verenigingswerk van de Turkse bevolking door informatievertrekking, vorming en inhoudelijke of technische begeleiding van de vrijwillige kaders van de aangesloten verenigingen.

Doelstelling van de samenwerking

Beide verenigingen zullen gedurende deze beleidsperiode tezamen interculturele projecten en projectactiviteiten ontwikkelen teneinde de leden van beide organisaties alsook eenieder die in cultuur geïnteresseerd is dichter bij mekaar te brengen. Het Willemsfonds en de Unie van Turkse Verenigingen beogen dat de leden van de verschillende deelnemende cultuurgemeenschappen op deze manier een mentaliteitswijziging ondergaan en dat ze een positieve beeldvorming over mekaar ontwikkelen zodat een leefklimaat zonder vooroordelen en racisme ontstaat en wordt bestendigd.