UMUworx

Dit project beoogt via intensieve outreachcampagnes en toeleidingstrajecten werklozen met een allochtone achtergrond in Brussel naar een opleiding of werk te leiden via verschillende trajecten. Daartoe UTV 1,5 VTE medewerkers in en stellen de partners hun aanbod ter beschikking. De doelgroep betreft werkzoekenden die moeilijk bereikbaar zijn voor reguliere instanties en vaak (helemaal) onder de radar blijven. Door een persoonlijke aanpak met affiniteit voor hun culturele achtergrond en sociale positie in de samenleving worden zij bereikt en empowered om hun eigen toekomst in de hand te nemen en te beginnen aan een opleiding of een baan. De specifieke en persoonlijke aanpak van de allochtone werkzoekende werkt zeker voor de doelgroep op basis van ervaringen met eerdere gerealiseerde projecten. Het project duurt 27 maanden van 01/10/2017 tot en met 31/12/2019.  

Doelgroep:

  • De doelgroep bestaat uit verschillende groepen allochtonen in Brussel 25-49 jarig
  • Allochtoon
  • Kortgeschoold
  • Andere kansengroepen, zoals kortgeschoolde autochtonen, en allochtone vijftigplussers kunnen ook meegenomen worden
  • Ontbreken basiscompetenties die nodig zijn om op arbeidsmarkt te starten
  • In Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Anderlecht en Brussel-stad

Speciale aandacht gaat naar kortgeschoolde allochtone 25-49 jarigen. Onder allochtonen verstaan wij zowel mensen met een niet-EU-nationaliteit als mensen die de Belgische nationaliteit hebben en tweede of derde generatie allochtoon zijn. Bij aangeven om aan te sluiten zullen we andere vermelde doelgroepen van het project niet uitsluiten. Deze groepen behoren tot de meest kwetsbare op de arbeidsmarkt. Bijna een op drie (31,5%) van de niet-Europeanen in de beroepsactieve leeftijd in Brussel is werkloos (Welzijnbarometer Brussel 2016, pag. 30).

De speciale aandacht voor de doelgroep is ingegeven door de  moeilijke of onbereikbaarheid voor instanties. Deze groep blijft zelfs vaak helemaal onder de radar De  VDAB bereikt  minderhedengroepen in de Brusselse sikkel moeilijk. De vaste partners van VDAB en Actiris zijn ook niet zo actief in deze regio. In Molenbeek en Anderlecht is er wel een goede werking met andere partners.

Complementariteit van UTV tussen de andere tewerkstellingsactoren:

  •  Bereik en laagdrempeligheid van de eigen werking
  • Het verlagen van de drempel naar jobactoren als Actiris, VDAB,… vertrekt vanuit het eigen bereik (netwerk van etnisch-culturele minderheden) en de laagdrempeligheid van de eigen werking.

Met steun van

Contact

Brederodestraat 188
2018 Antwerpen
+32 (0) 3 289 91 13
info@bindusvzw.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 – 12:00 
12:30 – 17:00
Zaterdag en zondag: gesloten

Copyright © 2021 Bindus - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy
Website gemaakt door ZQMedia