UTV Digitaal

Waarom
Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het lijkt wel of iedereen er vlot mee overweg kan. Toch merken wij dat er een grote groep is die niet mee is in onze digitale maatschappij. Zowel het gebrek aan vaardigheden en motivatie, of bewustzijn over de meerwaarde van digitale media, is vaak een knelpunt. Voor veel jongeren uit een kwetsbare doelgroep zijn digitale media niet evident. De drempel is hoger en ze krijgen minder kansen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Ze hebben ook minder zicht op de mogelijkheden van digitale media. Daardoor zien ze minder duidelijk hoe ze er zelf hun voordeel mee kunnen doen.

Met het project ‘digivaardig met UTV’ willen wij het gebrek opvangen aan vaardigheden en motivatie of bewustzijn over de meerwaarde van digitale media.

Wij geloven dat  een digitaal inclusiebeleid gericht op kwetsbare groepen moet inzetten op toegang èn de ontwikkeling van vaardigheden èn het geven van ondersteuning. Hier willen wij maximaal op inzetten met dit project!

Digivaardig met ‘UTV’ is een project waarbij we een gratis vormingenreeks digitale vaardigheden aanbieden aan jongeren. Deze vormingenreeks is laagdrempelig en vraaggestuurd. We begeleiden de  groepen op een zodanige manier dat we werken aan digitale inclusie in een superdiverse samenleving. We houden rekening met het taalvaardigheidsniveau van de groep en lijsten eerst de digitale noden op en gaan hiermee aan de slag om een vormingenreeks te ontwerpen. Digitale vaardigheden zijn een belangrijk middel om bepaalde doelen te bereiken, zoals de weg vinden of overheidsdiensten bereiken. Daarom vinden wij het belangrijk om parallel aan de digitale dienstverlening deze vormingen op te zetten. We zoeken thema’s en praktijkgerichte situaties die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. We bekijken samen met de organisaties en de deelnemers welke accenten gelegd worden afhankelijk of het aanleren van digitale vaardigheden vooral gericht is op professionele, educatieve, dan wel sociale participatie.

Extra aandacht voor professionele participatie
We besteden  extra aandacht aan deelnemers die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt en werken met de digitale noden die van belang zijn voor de e-werkende burger. Wij nemen ook laptops mee maar werken in het begin met de digitale toestellen die deelnemers al hebben en kennen (smartphone,…). Elke deelnemer krijgt op het einde van het traject kans op een hele dag jobcoaching en krijgt een attest mee. Via de jobcoaching krijgen ze ook persoonlijke tips om in te zetten bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt. De opleiding wordt georganiseerd voor 10 verschillende groepen van 12 deelnemers. Deze vormingen gaan door in Brussel, Antwerpen en Limburg.

Praktisch 

  • Deelnemen aan deze vormingenreeks is gratis.
  • Deelnemers zijn jongvolwassen tussen 18 en 35 jaar met een migratie achtergrond.
  • Wij bieden een vormingenreeks aan van 16 dagdelen. Dit kan zowel overdag als ’s avonds doorgaan.
  • Het liefst geven we de vormingen op een locatie die de doelgroep al kent maar wij kunnen ook zelf een locatie voorzien.
  • Starten met een groep kan vanaf juni. Er is ook een summercamp (juli en augustus). Een volgende reeks start in september.

Dit is een project van Unie van Turkse vereningen(UTV) en gefinancierd door het Digital Belgium Skills Fund. UTV heeft 25 jaar lang expertise uitgebouwd rond maatschappelijke inclusie van kansengroepen. Deze expertise heeft de Unie van Turkse Verenigingen zowel structureel als projectmatig opgebouwd. Met dit project ‘UTV digitaal’ begeeft de organisatie zich op het digitale domein wat toekomstgericht essentieel is om haar doelgroepen verder te emanciperen. UTV is actief op verschillende maatschappelijke domeinen, met de klemtoon op onderwijs, welzijn, tewerkstelling, zorg, milieu, cultuur en erfgoed. Majida Bellal begeleidt en ontwerpt deze vormingenreeks. Zij is  bekwaam om met de noden van de doelgroep aan de slag te gaan en is zowel op pedagogisch als op technische ICT skills onderlegd.

Heb je interesse om een vormingenreeks bij jouw organisatie te laten doorgaan? Neem dan contact op met ons.

Tijdens een eerste oriënterend gesprek bekijken we samen wat de digitale noden zijn van jouw doelgroep.