Ledenondersteuning

Onze leden en vrijwilligers vormen het hart van onze organisatie. Zij zijn de doelgroep voor veel van onze acties, maar we beschouwen hen ook als gelijkwaardige partners in onze werking. Aan de hand van allerlei participatieve structuren willen we hen op een gelijkwaardige manier betrekken bij onze organisatie en hen ondersteunen om hun eigen werking te verbeteren.

Benieuwd naar wie die leden nu zijn? Hier vind je ze allemaal terug.

Wat betekent dat nu, lid zijn bij Bindus?

Als lid van Bindus worden jouw vereniging, haar bestuur en al haar leden en vrijwilligers opgenomen in het Bindus-netwerk. Onze lidverenigingen kunnen rekenen op onze ondersteuning bij alle aspecten van hun werking. Bovendien kunnen ze genieten van een uitgebreid opleidings- en activiteitenaanbod.

Concreet bieden we ondersteuning op volgende domeinen:  

Concreet bieden we ondersteuning op volgende domeinen:

Organiseren van activiteiten

Bindus helpt bij het organiseren van activiteiten en projecten van ‘a tot z’. We helpen bij het uitdenken van een concept, het zoeken van een geschikte locatie, het opmaken van een draaiboek, evalueren van de actie en nog veel meer. We hebben hiervoor de nodige expertise en handvaten in huis zoals bijvoorbeeld onze toolbox en onze inspiratietool.

We ondersteunen onze lidverenigingen in het installeren van een sterk bestuur binnen hun organisatie. Hiervoor ontwierpen we een educatief pakket rond goed bestuur.

Aan sterk organiseren gaat ook een sterk beleid vooraf. We ondersteunen onze leden dan ook om een sterk sociaal-cultureel beleid op te stellen. We doen dit op maat van de organisatie en starten hierbij telkens vanuit de identiteit van de vereniging zelf. 

Vrijwilligers staan centraal binnen de werking van onze leden. Bij Bindus begeleiden we onze organisaties in alle stappen van hun vrijwilligerswerking. We tonen hen hoe ze diverse vrijwilligers kunnen werven, hoe ze deze moeten begeleiden en hoe ze met deze gemotiveerde mensen een krachtige werking kunnen uitbouwen. Daarnaast informeren we onze leden ook rond de vrijwilligerswetgeving en alle administratie die hierbij komt kijken. 

Bindus biedt ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen voor vzw’s. We ondersteunen in het wijzigen van de statuten, het indienen van de belastingsaangifte, het opstellen van jaarverslagen, de jaarlijkse UBO-registratie en nog veel meer.

We helpen onze organisaties in het vinden van de juiste subsidiekanalen voor hun activiteiten en projecten. We ondersteunen ook bij het aanvragen en afwerken van de subsidieaanvragen.

Twee keer per jaar reiken we aan twee van onze leden een subsidie van 500 euro uit voor een vernieuwend project of een activiteit. Alle leden krijgen de kans om een aanvraag in te dienen voor een sociaal-culturele actie die in het verlengde ligt van de missie en visie van Bindus.
We bieden aan al onze leden de CRM-toepassing Assist aan. Dit is een eenvoudige registratietool waarmee ze hun administratie kunnen digitaliseren en bijhouden. We bieden hier ook vorming en begeleiding bij aan.

We ondersteunen onze lidverenigingen in het installeren van een sterk bestuur binnen hun organisatie. Hiervoor ontwierpen we een educatief pakket rond goed bestuur.

aan de hand van stuurgroepvergaderingen, bevragingen en regelmatige intervisiemomenten.

Hoe gaan wij hierin te werk?

We doen dit op twee grote pistes: 

Enerzijds hebben we een uitgebreid vormingsaanbod voor onze leden. Aan de hand van het principe van sociaal leren begeleiden we hen in het aanvragen van subsidies, het uitvoeren van hun vzw-administratie, het wegwijs worden in de digitale wereld en nog veel meer. Wil je op de hoogte blijven van ons vormingsaanbod? Hou dan zeker onze kalender in de gaten!
 

Daarnaast bieden we ook persoonlijke begeleiding op maat voor al onze leden. We zitten met hen samen en bekijken diepgaandere vragen.  

In ruil voor deze ondersteuning verwachten wij van onze leden dat ze actieve participanten zijn bij Bindus. Dit wil zeggen dat ze regelmatig deelnemen aan onze activiteiten, vormingen en stuurgroepvergaderingen. Daarnaast vragen we van hen ook transparantie over hun eigen werking. Zo vragen we om vooraf geplande activiteiten met ons te delen zodat we hen hierin kunnen ondersteunen en deelname kunnen verbreden. Tot slot verwachten we ook dat al onze leden communiceren in het Nederlands. 

Heb je interesse om lid te worden bij Bindus?

Vul dan onderstaand contactformulier in: