Onze missie

Bindus Verbindt!

Bindus is gegroeid uit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Het sociaal kapitaal en de unieke expertise die we door de jaren heen opbouwden gebruiken we nu om in de superdiverse maatschappij een verbindende rol te spelen. Bindus wil alle groepen uit de samenleving samenbrengen. Op die manier stellen we gelijkwaardige participatie aan een dynamische en gemeenschappelijke cultuur tot doel. Bindus behartigt belangen en bevordert inclusie en emancipatie via sociaal-culturele praktijken. We willen hiermee komen tot volwaardige en rechtvaardige burgerparticipatie in een solidaire en harmonieuze maatschappij in Vlaanderen, Brussel en Europa. 

Onze Visie

Omdat we werken in een superdiverse samenleving stellen we verbinding centraal in ons nieuwe beleidsplan. In een samenleving die door een veranderende demografie, een voortschrijdende digitalisering en nieuwe gemeenschappelijke gedragen waarden een sterke dynamiek vertoont, werkt Bindus aan volwaardige en gelijkwaardige participatie. We zetten in op gemeenschapsvorming. Gemeenschappen zijn de fundamenten van een dynamische samenleving op basis van begrip en cohesie. Een gelijkwaardige dialoog binnen en tussen gemeenschappen garandeert dat individuen en groepen actief deel kunnen zijn van onze samenleving. Hier is verbinding een noodzakelijk gegeven om het vertrouwen in zichzelf, elkaar én de maatschappij te versterken. Door in te zetten op verbinding ondersteunt Bindus zelfredzaamheid, participatie en dus inclusie. 

Zo stellen we mensen in staat om mee te bouwen aan een democratische samenleving. Al sinds haar oprichting is Bindus gespecialiseerd in het bereiken van kwetsbare groepen. We zetten onze expertise in om individuen en groepen te ondersteunen via cultuurparticipatie. Door de inzet van interne en externe expertise, door actieve uitbouw van een groot netwerk en door het stimuleren van debat en dialoog speelde Bindus een sleutelrol in de emancipatie van vele kwetsbare Vlamingen, Brusselaars en Europeanen. Zo blijft Bindus een dynamische, innovatieve en relevante koepelorganisatie.