Vormingen

Bij Bindus hanteren we voornamelijk een vormingsaanbod op maat van onze leden en vrijwilligers. Op regelmatige intervisie- en overlegmomenten vragen we waar zij nood aan hebben en dan komen wij met een oplossing. Dit kan gaan om een cursus EHBO, een workshop rond diversiteit of een politiek debat.

Interesse in dit vormingsaanbod? Hou dan zeker onze activiteiten kalender in de gaten!

Assist

Wij tonen onze lidverenigingen de mogelijkheden van ASSIST, een online platform die zaken als communicatie, administratie en boekhouding vergemakkelijkt. Naast een heldere vorming krijg je ook de mogelijkheid deze digitale werkingstool aan verminderd tarief zelf aan te schaffen. 

Belastingsaangifte voor vzw’s

Organisaties zijn steeds meer verplicht hun belastingaangifte online in te dienen. Voor lidverenigingen die nog wat meer moeite hebben met deze overstap te maken steken wij een handje toe. Me een doe-gerichte vorming begeleiden wij hen in het online proces. 

UBO-register

Elke vereniging is wettelijk verplicht zich jaarlijks te registreren in het UBO-register. Een online procedure die soms wat omslachtig kan lijken. Wij maken onze lidvereniging dan ook graag wegwijs in het proces zodat ze dit in de toekomstig zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Toolbox

Het organiseren van kwalitatieve sociaal-culturele activiteiten is niet vanzelfsprekend. Het vergt veel voorbereiding en reflectie. Om dit proces te vereenvoudigen ontwierp Bindus haar toolbox. Aan de hand van dit interactieve spel kunnen organisaties op een eenvoudige manier hun werking evalueren. 

Heb je interesse in één van bovenstaande vormingen uit ons vaste aanbod?
Heb je interesse in een vorming op maat?

Vul dan onderstaand contactformulier in: